shumei
http:// www.shumei.jp-au.net
 
 

 
 
Title: Koumokuten   No: O-101   Size: 79x52cm   FrameSize: 105x78cm   Price: Neg.
 
 
©ShumeiKobayashi
 
Shumei