shumei
http:// www.shumei.jp-au.net
 
 

 
 
Title: Dragon   No: O-110   Size: 74x50cm   FrameSize: 693x893cm   Price: Neg.
 
 
©ShumeiKobayashi
 
Shumei