shumei
http:// www.shumei.jp-au.net
 
  
Shumei
Shumei
Shumei
Shumei
Shumei
 
Shumei
 
Shumei
 
 
 
 
 
Please click the thumbnail to enlarge

Tsutsugaki Furoshiki (68cm×73cm)
     
     
 
Tsutsugaki Furoshiki (91cm×95cm)
     
     
     
     
 
 
© Shumei Kobayashi
 
Shumei